archív aktualít rok 2011

Spolupráce v rámci Visegrádské 4 je pro naši ekonomiku životně důležitá

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

AMSPCR-VAsociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) uspořádala 24.11.2011 mezinárodní setkání šéfů asociací a komor malého a středního podnikání zemí Visegrádské čtyřky. Hlavním tématem setkání asociací V4 byla dohoda vzájemné koordinace kroků při prosazování zájmů podnikatelů visegrádských zemí vůči Evropské komisi.

Předseda AMSP ČR Karel Havlíček k setkání uvedl: „Spolupráce našich podniků s firmami tzv. V4 je pro naši ekonomiku životně důležitá. Téměř pětina našich vývozů směřuje do zemí V4, sedmina veškerého dovozu do ČR je naopak z těchto destinací dovážena. Životně důležité pro naše podnikatele je malé přeshraniční podnikání v oblasti drobných služeb, maloobchodu a řemesel.“ Zcela zásadní jsou destinace V4, zejména potom Slovensko a Polsko pro střední české výrobce. Pro podniky zemí V4 je současně signifikantní jejich závislost na vývoji německé ekonomiky, kam směřuje většina jejich exportů. Stejně tak jsou ale tyto země stále svázány společnými zájmy v Rusku, kde mají malé a střední firmy dlouhodobé obchodní pozice.

Hlavní závěry ze zasedání presidentů asociací a komor V4:

  • intenzivní tlak na státní agentury (obdoba CzechTrade) v rámci podpory klíčových odvětví, zejména potom nových oborů s vyšší přidanou hodnotou
  • bezprostřední diskuse s finančními institucemi V4 se státní účastí, týkající se vytvoření komfortních podmínek pro úvěrování a pojišťování exportů do zemí V4, včetně zrychleného ratingu
  • zahájení komunikace o společném registru dlužníků podniků V4
  • návrh na společný projekt průzkumu klíčových témat malého a středního podnikání v zemích V4
  • vytvoření národních nástrojů podpory podnikání přeshraničního charakteru v hraničních zónách V4
  • jednotné prosazování podnikatelských zájmů V4 v rámci EU
  • participace na společných projektech klastrů, podporovaných strukturálními fondy

Zdroj: AMSP ČR

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina