archív aktualít rok 2011

Rok 2012 bude pro stavební firmy zatím rokem nejhorším

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Stavba2Stavební trh v příštím roce klesne zatím nejvíce od začátku současné krize, a to o dalších 8,3 %. Očekávají to ředitelé stavebních společností podle Kvartální analýzy českého stavebnictví 10/2011, kterou vydala společnost CEEC Research.

Odhad poklesu českého stavebního trhu v roce 2012 se stále zhoršuje. Ještě v červenci očekávali ředitelé společností pokles o 2,4 % a v dubnu jen o 0,6 %. Důvodem k tomuto pesimismu je nízká poptávka jak ze strany veřejných, tak i soukromých investorů. Tento trend je dán zhoršujícím se celkovým vývojem ekonomiky v ČR i zahraničí. „Další škrty veřejných výdajů, očekávaná druhá vlna krize tlumící investiční apetit privátních investorů a stále existující přebytek kapacit na stavebním trhu povede v příštím roce k dalšímu zeštíhlení, ale i zefektivnění českého stavebnictví,“ hodnotí další výhled tohoto sektoru Jiří Vacek, ředitel společnosti CEEC Research. Návrat k růstu sektoru stavebnictví neočekávají zástupci firem ani v roce 2013 a kdy k němu dojde, si zatím stavební firmy netroufají odhadnout.

V důsledku prohlubujícího se negativního výhledu pokračuje i zhoršování predikcí vývoje tržeb stavebních společností. V roce 2012 by měly klesat firmám všech velikostí, a to v průměru o 2,9 %. „Na trhu jednoznačně slábne poptávka po stavebních pracích a také vzhledem k rostoucím obavám připravenost stavební práce zahájit. Veřejní zadavatelé ztrácejí víru, že se jim podaří zajistit rozpočet stavby, a raději tak ani nepřipravují projekty a nežádají o stavební povolení,“ komentuje Martin Kouřil, místopředseda představenstva společnosti CGM Czech.

Hlavními omezeními s největším dopadem na hospodářské výsledky stavebních společností jsou vedle nedostatečné poptávky byrokracie ze strany státu a také tvrdá (někdy až nekalá) konkurence. „Charakteristickým prvkem současného trhu je cenová válka a zostření konkurenčního boje. Do výběrových řízení se hlásí větší počet firem. Tam, kde dříve nabídku předložilo pět uchazečů, soutěží dnes i více než 15 firem,“ říká Radim Martinek, finanční ředitel VCES.

Důsledkem současné krize a s ní spojeného propadu objemu nových zakázek je výrazný nárůst tlaku na snižování cen zakázek, v některých případech až pod hranici nákladů. „Veřejní dodavatelé pod mediálně-politickým tlakem preferují výběr zhotovitele pouze podle jediného kritéria – ceny, bez ohledu na její reálnost a schopnosti zhotovitele. Firmy jsou ochotné nabízet do veřejných soutěží ceny pod reálnými náklady. Čelíme špatnému mediálnímu obrazu stavebnictví, dumpingovým cenám a zhoršující se atmosféře v celé české společnosti,“ konstatuje Pavel Pilát, generální ředitel Metrostavu. Stavební společnosti proto na tuto situaci reagovaly redukcí svých nákladů, zastavením investic, tlakem na své dodavatele, ale i snahou o získání takových zakázek, které předtím nerealizovaly.
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina