archív aktualít rok 2011

Odstartoval další ročník dotačního programu Podpora bydlení

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Logo_mmrS účinností ke dni 15.11.2011 byla rozhodnutím ministra pro místní rozvoj vyhlášena výzva pro podávání žádostí o dotace z programu Podpory bydlení pro rok 2012. Podpora je poskytována na regeneraci panelových sídlišť, výstavbu technické infrastruktury, výstavbu podporovaných bytů a opravy domovních olověných rozvodů. Termín k předkládání žádostí začíná 2. prosince 2011 a bude ukončen dne 17. února 2012.

Program může v příštím roce mj. přispět k podpoře stavební výroby. Např. cílem podpory výstavby technické infrastruktury je rozšířit nabídku zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu bytových domů, rodinných domů nebo bytových a rodinných domů. Výše dotace pro obec je 50 tis. Kč na 1 byt následně postavený na pozemcích zainvestovaných z podprogramu.

Cílem podpory výstavby podporovaných bytů je vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace – věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života. Příjemcem dotace je fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba (včetně obcí), která má sídlo nebo bydliště na území: některého z členských států Evropské unie, státu, který je smluvní stranou Dohody o EHP, Švýcarské konfederace. Podprogram obsahuje dva dotační tituly:

• Pečovatelský byt
• Vstupní byt

Cílem podpory na regeneraci panelových sídlišť je poskytování dotací obcím na regeneraci veřejného prostranství panelového sídliště o celkovém počtu nejméně 150 bytů.

Podrobnosti na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina