archív aktualít rok 2011

Lesníci a majitelia lesov sa nebudú zúčastňovať príprav nového zákona

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Rok_lesov_2011Slovenskí lesníci a majitelia lesov včera (16. novembra 2011) opustili rokovanie o návrhu nového zákona o ochrane prírody a krajiny a viac sa stretnutí pracovnej skupiny Ministerstva životného prostredia nebudú zúčastňovať. Štátni úradníci totiž odmietli do pripravovaného návrhu zákona zaradiť prevažnú väčšinu ich požiadaviek, čím sa zákon pre majiteľov, správcov lesa a lesníkov stal ako celok neprijateľný.

„Pracovná skupina, pripravujúca návrh zákona o ochrane prírody a krajiny na ministerstve životného prostredia, svojim nezáujmom pripraviť vyvážený a všeobecne prospešný zákon, stratila našu dôveru,“ povedal po odchode z rokovacej miestnosti predseda Únie regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska Juraj Vanko.

Návrh zákona v paragrafovom znení podľa lesníkov a majiteľov lesa nie je ničím novým. Ide iba o  čiastočne upravený text z roku 2008, ktorý bol už v tom čase všeobecne odmietnutý. Pritom v súčasnosti predkladaná navrhovaná právna úprava ochrany prírody je navyše výrazne ovplyvnená extrémnym environmentalizmom. Počíta napríklad s masívnym rozširovaním bezzásahových území bez ohľadu na ich pre prírodu ochranné hodnoty, čo má preukázateľne škodlivý vplyv na prírodu.  Prijatie takéhoto návrhu zákona by malo negatívne dôsledky na štátny rozpočet a porušuje vlastnícke práva napríklad tým, že k vyhláseniu chránených území nie je potrebný jednoznačný súhlas vlastníka.

Zámerom vlády podľa jej programového vyhlásenia, bolo zosúladenie nového zákona o ochrane prírody a krajiny s platnou legislatívou, napríklad so zákonom o lesoch, čo predložený návrh zákona nespĺňa.

Lesníci a majitelia lesov spoločne posúdili predložené paragrafované znenie návrhu zákona o ochrane prírody a krajiny už minulý piatok a požiadali vládu, parlament aj prezidenta republiky o zastavenie prípravy tohto zákona. Nevylučujú však rokovania o hľadaní spoločne prijateľných princípov tejto právnej normy mimo pracovnej skupiny.
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina