archív aktualít rok 2011

Kvapky krvi z jubilejnej školy

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

kvapky_krviEšte pred začiatkom jesenných prázdnin na Slovensku (28.10. – 1.11.2011) darovalo 38 žiakov SOŠ v Žarnovici krv prostredníctvom mobilného pracoviska Národnej transfúznej stanice z Banskej Bystrice.

Stredná odborná škola v Žarnovici oslavuje 60. výročie svojho vzniku, rozvoja a modernizácie. Navštevuje ju 300 žiakov, z toho štvrtina získava vedomosti a zručnosť pre spracovanie dreva – v študijnom odbore umeleckoremeselné spracúvanie dreva, učebnom odbore stolár a v nadstavbovom štúdiu drevárska a nábytkárska výroba.

Od 4. septembra 1950 otvorili v Žarnovici Stredisko pracujúceho dorastu. Prvých 25 učňov mohlo v roku 1951 nastúpiť do práce v podniku PREGLEJKA. V roku 1951 výrobný podnik prenajal a prestaval priestory bývalého hostinca pre potreby výučby a internátu. Z prvej učňovskej školy vznikla v roku 1957 Závodná učňovská škola a využívala priestory starého žarnovického kaštieľa. Novú budovu školy, vrátane učňovských dielní, s kapacitou 320 žiakov odovzdali do prevádzky v roku 1975. V roku 1979 dostala škola názov Stredné odborné učilište drevárske. Od roku 2009 zmenil zriaďovateľ školy – Banskobystrický samosprávny kraj – názov na Stredná odborná škola.
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina