archív aktualít rok 2011

Každá vetrová kalamita vždy ovplyvní ceny guľatiny

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Les_kalamitaNa Slovensku je podiel náhodných ťažieb guľatiny dlhodobo na vysokej úrovni. Za uplynulých 5 rokov predstavujú náhodné ťažby asi ⅔ z celej ťažby. Kritická je situácia najmä v ihličnatých porastoch (monokultúrach), kde objem náhodnej ťažby v roku 2009 predstavuje viac ako 84 %. Podrobnosti uviedli na medzinárodnej vedeckej konferencii Progresívne postupy spracovania náhodných ťažieb, ktorú pripravila Technická univerzita vo Zvolene (19. – 20. októbra 2011).

Na konferencii uviedol alarmujúce čísla doc. Ing. Jozef Suchomel, CSc. z Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. Vetrové kalamity sme mali v roku 1996 na Horehroní, kde vznikol objem 1,5 mil. m³ kalamitného dreva, v roku 1999 na území ŠL Trenčín (1 mil. m³), v roku 2002 na viacerých OZ stredného a východného Slovenska š.p. Lesy SR (1,5 mil. m³) a najmä vo Vysokých Tatrách v roku 2004 v objeme 5,3 mil. m³. Okrem extrému v roku 2005 má podiel náhodných ťažieb voči plánovaným stúpajúci trend. Za rok 2009 bol prekročený o 18,1 %, kým v roku 2000 iba o 15,8 %. Náhodné ťažby majú vplyv na objem vyťaženej guľatiny, výrazne ovplyvňujú cenu guľatiny pre spracovateľský priemysel.

Podrobnosti v budúcom čísle časopisu Drevársky magazín.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina