archív aktualít rok 2011

Ceny niektorých kovov sa zdvojnásobili

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

eumabois-wwwNedostatok surovín a následné zvýšenie cien spôsobujú stav, že výrobcovia presných nástrojov sú pod silným tlakom. Po najhoršom historickom poklese predaja strojov a náradia v rokoch 2008–9 dochádza opäť k rastu odbytu. Oživenie trhu prinieslo však aj zvýšenie cien surovín potrebných na výrobu britov o viac ako 100 %. Najviac postihnutou položkou je karbid volfrámu, ktorý je kľúčovým komponentom pre tvrdé kovy. Väčšinu ťažby a výroby sa pritom realizuje v Číne, kde z ekologických, ekonomických a energetických dôvodov došlo pri poklese spotreby k zatvoreniu mnohých malých baní. To prinieslo súčasný enormný nárast cien. Oveľa menší nárast cien je pri menej významných polykryštalických diamantoch (PKD). Pri nekonečných zásobách uhlíka (základný prvok na výrobu umelých diamantov) je PKD tou pravou alternatívou, najmä pre nástroje na obrábanie materiálov na báze dreva. Ceny rezných nástrojov sú značným režijným nákladom producentov drevárskych výrobkov a nábytku. Preto nás vývoj cien nástrojov mimoriadne zaujíma. Čo je možné očakávať?

Podiel ceny britov a tela na celkovej cene nástroja sa líšia podľa typu. Náklady na ostrie HW (tvrdokovového) nástroja sa môže pohybovať v rozmedzí 20 až 60 % z ceny nástroja. V súčasnej dobe nie je možné nahradiť nástroje z tvrdého kovu na spracovanie dreva inou alternatívou bez vplyvu na kvalitu a produktivitu. Čo sa týka tvrdosti – karbid volfrámu nemá konkurenciu. Spolu s kobaltom, ktorý dodáva potrebnú tuhosť, spĺňajú všetky požiadavky moderného obrábania masívneho dreva. Preto je nevyhnutné výrazne zvýšiť podiel recyklácie nad súčasných 35 %. Posledný vývoj  špičkového nástreku ostria sľubuje dlhšiu životnosť a tým aj nižšiu spotrebu tvrdého kovu. Ďalšou alternatívou je častejšie využívanie diamantových nástrojov. Avšak, diamant má určité limity pri obrábaní masívneho dreva – nižšia variabilita tvarov, vysoká tvrdosť a nízka húževnatosť, čiže vysoká krehkosť.

Dlhodobo priaznivý ekonomický rast udržuje vysoký dopyt, preto sa budeme musieť vyrovnať s neustále rastúcimi cenami. V strednodobom horizonte budú zavedené nové materiály a špičkové geometrie nástrojov s nižším percentom HW. Nemeckí výrobcovia nástrojov spolupracujú s dodávateľmi surovín v snahe nájsť alternatívy. Bude to však chvíľu trvať, kým sa nové riešenia dostanú na trh.

Zdroj: Tlačová správa Eumabois

Pre DM spracoval: Ing. Igor Patráš

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina