archív aktualít rok 2011

OPPI nabízí podnikatelům 50 milionů Kč na služby profesionálních poradců

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

OPPISto tisíc až půl milionu korun čeká na každého úspěšného žadatele o dotaci na služby profesionálních konzultantů z programu Poradenství, který je součástí Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Pokračování první výzvy k podávání žádostí o dotaci bylo vyhlášeno 1. června. Z dotace mohou žadatelé uhradit náklady na zpracování odborné studie s návrhem vylepšení podnikatelského záměru nebo organizačních procesů. „Cílem programu je usnadnit malým a středním podnikům přístup ke službám špičkových podnikatelských poradců,“ vysvětluje ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek a dodává: „Pro malé a střední podniky představují jejich služby finanční zátěž, která může být často nad jejich možnosti, přitom právě menší a zvlášť začínající podniky služby poradců ocení nejvíce.“ Registrační žádosti o dotaci bude přijímat agentura CzechInvest od 1.7.2011 do 14.10.2011. Na podání plných žádostí budou mít podniky čas od 1.8.2011 do 9.12.2011. „O program bývá velký zájem, takže podnikatelům doporučujeme nenechávat podání žádosti na poslední chvíli,“ říká Petr Očko, ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje.

Projekt musí trvat nejvýše jeden rok a musí skončit do 30. listopadu 2012. O finanční podporu z programu Poradenství v hodnotě 100–500 tisíc korun mohou žádat podniky s méně než 250 zaměstnanci splňující definici malých a středních podniků, které působí v regionech České republiky, mimo území hlavního města Prahy. Každý podnik může přihlásit pouze jeden projekt. Dotací z programu Poradenství lze spolufinancovat zpracování analýzy a studie týkající se zavedení výroby nového výrobku, technologie či služby na trh. Podpořit je možné i poradenství směřující ke zdokonalení firemních procesů, tedy například k inovaci výroby nebo modernizaci distribuce výrobků či služeb. Z dotace lze rovněž uhradit část nákladů na poradenské služby zaměřené na organizační inovace – na zefektivnění komunikace se zákazníkem nebo na snížení nákladů na základě nové organizace práce a systému odměňování zaměstnanců. Podpořit je možné i poradenství v oblasti marketingu, a to například změnu v designu výrobků nebo změny metod prodeje a distribuce výrobků a služeb.
Žádosti o dotace ze všech dotačních programů OPPI, tedy včetně programu Poradenství, lze spravovat výhradně prostřednictvím aplikace eAccount na internetové stránce www.czechinvest.org. Se svými dotazy se mohou zájemci obracet na informační linku o programech podpory podnikání 800 800 777, která je zdarma k dispozici ve všední dny od 9 do 13 hodin. Své podnikatelské záměry, dotazy k aplikaci eAccount nebo k možnosti získání elektronického podpisu lze konzultovat také v síti 13 regionálních kanceláří CzechInvestu, a to v pracovní dny od 8 do 16.30 hodin. Více informací na www.czechinvest.org/regionalni-kancelare.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina