archív aktualít rok 2011

Aktuální výzvy k dotačním programům

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Marketing

Dne 1. května 2011 bylo vyhlášeno pokračování Výzvy II k předkládání projektů v programu podpory MARKETING, který je zaměřený na rozvoj aktivit českých exportérů na zahraničních trzích a zvýšení využití exportních příležitostí, které na světovém trhu existují. Příjem žádostí o dotaci je časově omezen.
Dotace podpoří nejen samotnou účast na veletrhu či výstavě konané v zahraničí, ale také s ní spojenou tvorbu propagačních materiálů v cizích jazycích či dopravu vystavovaných exponátů na veletrh či výstavu, v případě zajištění externím dodavatelem.
O finanční podporu z programu Marketing se mohou ucházet malé a střední podniky s minimálně dvouletou historií a sídlem v České republice, mimo hlavní město Prahu. Pražské podniky se mohou do programu zapojit pouze v případě, že budou na veletrhu či výstavě prezentovat výrobky nebo služby své regionální pobočky. Minimální výše dotace na jeden projekt činí 300 tisíc korun, maximální hodnota není stanovena. Podpora z fondů EU bude poskytována ve výši 50 procent způsobilých výdajů – tedy nákladů, které byly vynaloženy v souvislosti s projektem.
Příjem elektronických registračních žádostí bude zahájen 1. června 2011 prostřednictvím internetové aplikace eAccount a bude ukončen 15. září 2011. Začátek příjmu plných žádostí byl stanoven na 1. července 2011, ukončení příjmu plných žádostí je plánováno na 31. října 2011. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 300 mil. Kč.
Správce programu si vyhrazuje právo předčasně ukončit příjem registračních žádostí v případě, kdy finanční objem podaných registračních žádostí významně přesáhne částku plánované alokace na tuto výzvu. Vzhledem k tomu doporučujeme nenechávat podání registrační žádosti na poslední chvíli a v případě zájmu podat RŽ co nejdříve. O výsledku hodnocení jednotlivých projektů jsou žadatelé informováni průběžně po ukončení hodnocení jednotlivých projektů v rámci Výzvy II – pokračování.

Školicí střediska

Dne 1. května 2011 bylo vyhlášeno prodloužení Výzvy II k předkládání projektů v programu podpory ŠKOLICÍ STŘEDISKA, v jehož rámci mohou podniky žádat o dotaci na výstavbu, rekonstrukci, pořízení či vybavení školicích center nebo školicích místností.
Příjem elektronických registračních žádostí bude zahájen 1. června 2011 prostřednictvím internetové aplikace eAccount a bude ukončen 15. března 2012. Začátek příjmu plných žádostí byl stanoven na 1. července 2011, ukončení příjmu plných žádostí je plánováno na 15. června 2012. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 1 mld. Kč. Na jeden projekt je možné získat dotaci ve výši 0,5–100 mil. Kč

Detailní informace o programech a výzvách včetně všech potřebných dokumentů jsou k dispozici na www.czechinvest.org/aktualni-vyzvy

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina