sobota, 25. január 2020

BUSINESS NEWS

Plán výroby 21. ročníka časopisu Drevársky magazín v roku 2020

Číslo

Redakčná uzávierka

Distribúcia

Téma

1-2 / 2020 17. 1. 2020 5. 2. 2020 Nábytok  a  bývanie  Nitra  /  Stavební veletrh Brno / HOLZ-HANDWERK Norimberk
3 / 2020 14. 2. 2020 5. 3. 2020 Nábytok  a  bývanie  Nitra  /  CONECO Bratislava / HOLZ-HANDWERK Norimberk
4 / 2020 16. 3. 2020 3. 4. 2020 DOMEXPO Nitra / XYLEXPO Milano
5 / 2020 17. 4. 2020 7. 5. 2020 XYLEXPO Milano
6 / 2020 18. 5. 2020 5. 6. 2020 Akvizícia  na  interiérových  architektov  a  bytových  dizajnérov
7-8/2020 15. 6. 2020 7. 7. 2020 LIGNUMEXPO Nitra / Internationale Holzmesse / HOLZ&BAU Klagenfurt
9 / 2020 17. 8. 2020 8. 9. 2020 LIGNUMEXPO Nitra / WOOD-TEC Brno / FOR ARCH Praha
10 / 2020 18. 9. 2020 8. 10. 2020 WOOD-TEC  Brno  /  FOR  INTERIOR  Praha
11 / 2020 16. 10. 2020 5. 11. 2020 Akvizícia  na  interiérových  architektov  a  bytových  dizajnérov
12 / 2020 18. 11. 2020 9. 12. 2020 Poďakovanie  zákazníkom  a  obchodným  partnerom  PF´  2021

Informácie o inzercii a distribúcii:
Mgr. Eva Patrášová - Snopková, tel./fax: 048/414 82 17–9, mobil: 0905 630 907, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,

Ing. Miroslav Dvorský, mobil: 0907 871 956, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Podklady na inzerciu prosíme zasielať mailom na grafické štúdio: e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Vydavateľ:
Trendwood - twd, s.r.o., Kremnička 5, P.O.Box 409, 974 03 Banská Bystrica 3, tel./fax: +421/48/414 8217–9

Firma zapísaná v OR – OS v B. Bystrici, Oddiel: s.r.o., vložka 917/S, IČO: 315 770 041

Vydavateľ si vyhradzuje právo na zmenu termínu distribúcie ± 5 dní. Vydavateľ negarantuje uskutočnenie uvedených veľtrhov.

Charakteristika: Odborné periodikum na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby; periodicita mesačník (vychádza 10 krát do roka z toho 2 dvojčísla); 21. ročník; náklad štandardne 4500 ks (2000 ks v SR a 2500 ks v ČR); predajná cena 1,96 €; obálka zvlášť pre SR a zvlášť pre ČR, vnútro dvojjazyčné spoločné pre obidve republiky.

Technické parametre: formát A4; farebnosť 4+4; papier natieraný matný; obálka laminovaná; počet strán 68 a viac; väzba lepená V2.

Pravidelné rubriky: Materiály, Technológie, Konštrukcie, Novinky, Sušenie a hydrotermická úprava dreva, Reportáž, Profil, Predstavujeme, Dizajn, Výstavy, História, Odborné témy, Názor, Školy, Stalo sa, Pozvánka, Ekonomika, Legislatíva, Drevársky servis, Zo zahraničnej odbornej tlače, Firmy drevospracujúceho priemyslu, Osobnosti odboru, Odborná knižnica, Riadenie firmy, Burza DM, Trh práce.

Distribúcia: prostredníctvom siete zmluvných špecializovaných predajcov v SR a ČR, predplatiteľom v SR a ČR a adresným directmailingom cieľovým skupinám v SR a ČR.

 

CENNÍK PRINTOVEJ INZERCIE

ZĽAVY ZA OPAKOVANIE
3 - 4 krát ...................................................................... -10 %
5 - 6 krát ...................................................................... -15 %
7 - 8 krát ...................................................................... -20 %
9 – 10 krát ................................................................... -25 %
Zľavy za opakovanie sa budú uplatňovať spätne po dodržaní objednaného počtu opakovaní.
Stálym inzerentom sa budú zľavy uplatňovať individuálne.

 

REKLAMNÝ ČLÁNOK

 • PR – predstavenie firmy, výrobku, služby, komerčná
  prezentácia ................................................  500 €/A4
 • PR – redakčne spracovaný na základe Vami zaslaných podkladov..................................600 €/A4
 • Pri plošnej inzercii od 1/2 strany v kombinácii s PR
  ZĽAVA NA PR ................................................ 25 %

 

PRÍPLATKY ZA UMIESTNENIE
4. strana obálky .......................................................... 25 %
Presne určené miesto objednávateľom ............... 10 %

 

PREDSTAVOVANIE NOVINIEK
Bezplatné predstavenie noviniek v špecializovanej rubrike NOVINKY na základe nižšie uvedených pravidiel.

 

PRÍPLATKY ZA VYPRACOVANIE GRAFICKÉHO NÁVRHU INZERÁTU

1. návrh ....................................................................... 10 %
2. návrh na žiadosť objednávateľa ........................ 20 %

 

ĎALŠIE ZĽAVY A BONUSY

 • HODNOTOVÝ BONUS: Pri zrealizovaní objemu inzercie nad 1.000 €/rok (netto) si môžete vybrať JEDEN z nasledujúcich bonusov:
  a)  ½ str. PR článku v hodnote ....... 250 € ZADARMO
             b)  bannerovú inzerciu v hodnote ... 300 € ZADARMO
 • ČB PLOŠNÁ INZERCIA V PRÍLOHE ....... ZĽAVA 50 %
   
 • VKLADANÁ INZERCIA (do 100 g) ........... 0,35 €//ks

 

 

Ceny a ostatné informácie sú uvedené v režime bez DPH.

Pravidlá pre predstavovanie noviniek

Bezplatná služba je určená klientom, ktorí majú objednaný farebný plošný inzerát od ¼ strany. Spočíva v predstavení 1 až 4 noviniek (podľa veľkosti objednanej inzertnej plochy) v pravidelnej rubrike NOVINKY, a to formou fotografií a technického opisu nových na trhu ponúkaných strojov, nástrojov, materiálov a výrobkov pre drevospracujúce a nábytkárske firmy. (Novinkou sa pre účely tejto prezentácie rozumie produkt, ktorý k dátumu uzávierky nie je v ČR a SR predávaný dlhšie ako 1 rok. Môže ísť o jeden produkt, o novú produktovú radu, súpravu, kolekciu apod.)
Množstvo noviniek: K farebným inzerátom s celkovou plochou do ½ strany A4 môže byť predstavená 1 novinka. K farebným inzerátom, ktorých celková plocha bude väčšia ako ½ strany A4 až do 1 strany A4 môžu byť predstavené 2 novinky. K farebným inzerátom, ktorých celková plocha bude väčšia ako 1 strana A4 môžu byť predstavené 4 novinky.
Podklady: Ku každej novinke je nutné zaslať len 1 farebnú fotografiu predstavovaného produktu (pokiaľ možno celkový pohľad) bez lôg, grafických, textových či iných úprav marketingovo propagačného charakteru. Napr. pri novej produktovej rade strojov je potrebné vybrať jedného zástupcu, pri súprave nástrojov musia byť všetky nástroje na jednej fotografii a to isté platí pre nové kolekcie dekorov, hrán a pod. Fotografie musia byť dodané v digitálnej podobe (JPG, TIF) o minimálnej veľkosti 9 x 6 cm v rozlíšení 300 dpi.
Ďalej je nutné dodať technické informácie: Názov a typ výrobku, názov výrobcu, názov predajcu, technické parametre a popis výrobku. Na tieto účely postačí zaslať prospekt s obsiahnutými údajmi, technický list, heslovitý zoznam parametrov alebo odkaz na internetovú stránku s popisom. Finálny text z týchto podkladov spracuje redakcia.
Uzávierka: Uzávierky na zasielanie podkladov sú totožné s redakčnými uzávierkami inzercie.

 

CENNÍK BANNEROVEJ INZERCIE na www.drevmag.com

Odborný portál www.drevmag.com je denne aktualizovaný informačno-spravodajský portál pre drevársku a nábytkársku výrobu. Od roku 2011 prináša vlastný kolektív odborných redaktorov a prispievateľov aktuality a zaujímavosti z odvetvia spracovania dreva a z oblasti podnikania. Obsahuje všetky odborné články publikované v Drevárskom magazíne. Naviac aj ďalšie informácie, ktoré v tlačenom DM nie sú uverejnené. Administrovaný je v troch jazykových mutáciách – SK, CZ, EN.

 

CENNÍK BANNEROVEJ INZERCIE V DREVMAGLETTERI

Elektronický magazín s aktuálnymi informáciami z odboru Drevmagletter (DML) prináša najzaujímavejšie informácie z tlačeného Drevárskeho magazínu a z portálu www.drevmag.com. Vychádza 3-krát mesačne a je zasielaný na vyše 11.000 e-mailových adries v Čechách a na Slovensku (o 10 % viac ako v predchádzajúcom roku).

Bannerová inzercia v DML 2020

 • Generálny reklamný partner DML  (max. 1)
  Rozmery 1005 x 100 px     200 €/vydanie
 • Hlavný reklamný partner DML  (max. 1)
  Rozmery 360 x 65 px        150 €/vydanie
 • Správa na poprednej pozícii
  Uverejnenie platenej informácie na portáli www.drevmag.com na úvodnej strane po dobu 1 týždňa a súčasne na poprednej pozícii v najbližšom Drevmagletteri.       200 €

Vážení čitatelia, profesionáli v odboroch spracovania dreva a výroby nábytku!

Od októbra 2013 je v prevádzke nová internetová Burza DM, ktorá plne nahradila doterajšie provizórne rubriky Predaj-Nákup a Trh práce.

Nová internetová BURZA DM je prehľadnejšia a umožňuje Vám zadávať inzeráty vrátane fotografií priamo z Vášho počítača.

Inzeráty sú prehľadne členené do sekcií PONUKA / DOPYT podľa druhu:

 • Drevo a rezivo
 • Materiály a polotovary
 • Stroje, nástroje, zariadenia
 • Voľné kapacity
 • Výrobky stolárske, nábytkárske, tesárske
 • Zamestnanie
 • Rôzne

Veríme, že novú službu budete využívať k Vašej plnej spokojnosti.

HRANIPEX, a.s.
Ulica priemyselná 1958/7
038 52 Sučany
tel.: 043 4213 500, 502 – 504
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
www.hranipex.sk

Hranipex


Pfleiderer Group S.A.
Millenium Tower IV
Ul. Strzegomska 42AB
53 611 Wroclaw
tel.: +48 (0) 71 747 1000
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
www.pfleiderer.com Pfleiderer


twd SK, s.r.o.
Kremnička 5, P.O.Box 409
974 03 Banská Bystrica
tel./fax: 048 414 8217-19
dispečing: 0914 100 000
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
www.twd.sk twd


BRAS, s.r.o.
Na Sihoti 1229/3
013 01 Teplička nad Váhom
tel.: +421 41 381 6049
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
www.bras.sk
Bras


Ostermann Česko, spol. s r.o.
Perucká 2482/7
120 00 Praha 2 - Vinohrady
tel.: 800 143 142
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
www.ostermann.eu Ostermann


REHAU, s.r.o.
Kopčianska 82A
850 00 Bratislava
tel.: 02 6820 9110
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
www.rehau.sk
Rehau


IW TREND, s.r.o.
Rybničná 38
831 06 Bratislava
tel.: 02 4487 2316-7
fax: 02 4487 3093     
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
www.iwtrend.sk IW Trend


ITALCOMMA Slovakia, s.r.o.
Dolné Rudiny 1
010 01 Žilina
tel.: 041 5006 224-6
fax: 041 7637 159
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
www.italcomma.sk Italcomma


Wood-Mizer Danubia s.r.o.
Hadovce 5
945 01 Komárno
tel.: +421 35 7740 316
fax: +421 35 7740 326
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
www.woodmizer.sk Wood-mizer


Michael Weinig AG
Weinigstraße 2/4
D-979 41 Tauberbischofsheim
tel.: +49 (0) 93 41/86-0
fax: +49 (0) 93 41/70 80
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
www.weinig.com Weinig


JAF HOLZ Slovakia, spol. s r.o.
Hospodárska 448
919 51 Špačince
tel.: 033 5925 111
fax: 033 5573 419
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
www.jafholz.sk JAF HOLZ


Esterer WD GmbH
Estererstrasse 12
D-845 03 Altötting
tel.: +49 86 71 - 5 03 - 0
fax: +49 86 71 - 5 03 - 386
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
www.ewd.de EWD


Julius Blum GmbH
Industriestrasse 1
A-6973 Höchst
tel.: +43 5578 705-0
fax: +43 5578 705-44
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
www.blum.com Blum


ADLER Slovensko, s.r.o.
Montážna 3
971 01 Prievidza 1
P.O.Box 180
tel.: +421 46 5199 621
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.    
www.adler.sk Adler


Koelnmesse GmbH
Messeplatz 1
D-506 79 Köln
tel.: +49 221 821-0
fax: +49 221 821-2574
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
www.koelnmesse.com Koelnmesse


EGGER CZ s.r.o.
Čechova 498
500 02 Hradec Králové
tel.: 495 531 531
fax: 495 531 534
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
www.egger.cz Egger


EXCELLENT CD, spol. s r.o.
Š. Moyzesa 3
960 01 Zvolen
tel.: 045 5249 160
fax: 045 5249 169
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
www.excellentcd.sk Excellent CD


SIEGENIA KG
Industriestrasse 1 - 3
D-572 34 Wilnsdorf
tel.: +49 271 3931-0
fax: +49 271 3931-333
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
www.siegenia.com Siegenia


 • DECODOM, s.r.o., Topoľčany, www.decodom.sk
 • DREVONA EXPORT, s.r.o., Zvolen, www.drevonaexport.sk
 • Holzwerke Ladenburger GmbH & Co. KG, Geithain, www.ladenburger.de
 • OHRA Regalanlagen GmbH, Kerpen, www.ohra.de
 • PECOS, s.r.o., Šamorín, www.pecos.sk
 • PRIEMYSELNÉ PODLAHY A-Z, s.r.o., Senec, www.podlahyaz.sk
 • RENOMIA, s.r.o., Bratislava, www.renomia.sk
 • Odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby.

  Zásady spracovania osobných údajov

  Uložiť

  Uložiť

  Newsletter

  Prihláste sa pre prijímanie newsletter-a. Nezmeškáte tak žiadne aktuálne novinky.

  Rozosielame iba dôležité informácie. Nespamujeme!