INFORMAČNÝ SERVIS

Polročný hospodársky výsledok nedosiahol polovicu koncoročného zisku

Drevo v lese5Dodávky dreva š.p. LESY SR boli v 1. polroku 2017 na úrovni 2,2 mil. m³. Oproti vlaňajšiemu porovnateľnému obdobiu je to viac o 50 tis. m³. Priemerná cena predaného dreva prekročila 50 €/m³. Pre ekonomiku lesníkov je pozitívny rast priemerného speňaženia dreva o 1,09 €/m³.

Podnik dosiahol za 1. polrok zisk 7,9 mil. €. Je to o 55 tis. € menej ako vlani. Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb medziročne v 1. polroku 2017 vzrástli o 5,4 mil. € na 119,7 mil. €. Medziročne vzrástli priame náklady na pestovnú činnosť vrátane rezerv o 1,3 mil. € na 15,9 mil. €.

Výsledky v 1. polroku 2017 ovplyvnili priame náklady ťažobnej činnosti o 0,23 €/m³. Ovplyvnili to aj vyššie mzdové náklady o 51,48 € na zamestnanca. V kategórii R sa mesačný zárobok zvýšil o 20,58 € na 851,95 €, v kategórii THZ o 52,90 € na 1124,28 €.

Polročné výsledky hospodárenia š.p. LESY SR sú optimistické, aj keď nedosiahli polovicu celoročného naplnenia plánovaných úloh. Hlavnou výzvou očakávaných hospodárskych výsledkov v 2. polroku 2017 bude zvládnutie a spracovanie lykožrútovej kalamity, ktorá zhoršuje kvalitu dreva. Znižuje výsledky aj piliarskych podnikov.

Ilustračné foto

© Drevársky magazín / Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ.
Vydavateľ Trendwood-twd, s.r.o., Kremnička 5, P.O.Box 409, 974 03 Banská Bystrica 3, Slovenská republika, www.twd.sk