INFORMAČNÝ SERVIS

Prelamovaný palócky nábytok

Palocky nabytok1mVyrezávané nábytkové ozdoby palócky boli veľmi rozšírené v severnom Novohrade a juhozápadnej časti Gemera. Poznajú ho starší obyvatelia maďarského jazykového územia na Slovensku. Tento štýl zdobenia nábytku nie je dnes príliš známy.

Nábytok zdobili v minulých storočiach prelamovanou drevorezbou priamo na povrchu. V štýle u Palócov sa prelamovaný motív dostával na samostatné dosky, ktoré dodatočne vkladali do nábytku. Viacero exponátov je v Etnografickom múzeu v Budapešti. Múzeum zapožičalo niekoľko artefaktov Hradnému múzeu (Mestské vlastivedné múzeum) vo Fiľakove. Tvoria regionálne špecifikum Maďarov na Slovensku. Z exponátov zostavili samostatnú výstavu, ktorá je vo Fiľakove prístupná od 11. augusta 2017 a bude otvorená ešte aj na budúci týždeň – do 13. októbra 2017.

Za účelom priblíženia štýlu zdobenia nábytku predkov usporiadali dve prednášky v Mestskej knižnici vo Fiľakove. Hodnotné prednášky pripravil historik a primátor Fiľakova Mgr. Attila Agócs, PhD. Pre deti a mládež predstavil rezbársky štýl 3. októbra 2017. Etnografické zaujímavosti regiónu priblížil širokej verejnosti 4. októbra 2017, táto prednáška bola v maďarčine.

Unikátnymi ukážkami na výstave je prelamovaná lavica z obce Vrbovka a vyrezávaná lavica z obce Závada. Základom demonštrovania štýlu boli zväčšené fotografie jednotlivých detailov. Oba exponáty zapožičalo do Fiľakova budapeštianske múzeum. Projekt „Do knižnice nielen pre vedomosti!“ podporil Fond na podporu umenia.

Foto hore: Detailná fotografia ukážky prelamovaného palócky nábytku

Foto dole: Dobovú atmosféru vo Fiľakove navodil pozývací plagát na výstavu

Palocky nabytok2

© Drevársky magazín / Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ.
Vydavateľ Trendwood-twd, s.r.o., Kremnička 5, P.O.Box 409, 974 03 Banská Bystrica 3, Slovenská republika, www.twd.sk