pondělí 18. listopad 2019 5:11
Registrace    

Každý účastník dostane počas „Noci“ známky do študentského indexu

Po úspešnej vlaňajšej premiére zopakuje Technická univerzita Zvolen populárne podujatie „Noc Drevárskej fakulty“. Uskutoční sa v stredu 13. novembra 2019 v čase od 17:00 do 21:00.

Účastníkom umožnia spoznať študijnú náplň všetkých 12 katedier v rámci DF, predstavia netypickú budovu lesnícko-drevárskej Alma mater, ktorá je dominantou Zvolena. Umožnia odhaliť mikrosvet dreva, tajomný svet peňazí, môžu sa stať na chvíľu hasičom. V „Dizajn café“ odtajnia príbeh nábytku, rozmanité tvary a tváre dreva. Predstavitelia Drevárskej fakulty TU Zvolen v čele s jej dekanom prof. Ing. Jánom Sedliačikom, PhD. presvedčia návštevníkov, že matematika, chémia, fyzika vďaka geometrickým ilúziám a kúzlam optiky vytvoria skutočné magické prostredie.

Záštitu nad nevšedným populárno-vedeckým podujatím prevzali rektor Technickej univerzity Zvolen Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. a prezident Zväzu spracovateľov dreva SR Ing. Igor Patráš.

Návštevníci „Noci Drevárskej fakulty 2019“ vo Zvolene budú mať možnosť pomocou orientačnej mapky v zložitej budove vyhľadať pracoviská a spoznať tak vedeckovýskumnú prístrojovú infraštruktúru fakulty. Ako odmena za absolvovanie stanovíšť bude každého čakať malá pozornosť a aj známky v jeho študentskom indexe.

 

Odborný časopis na podporu dřevařské a nábytkářské výroby.

Zásady zpracování osobních údajů

Newsletter

Přihlaste se pro příjem newsletteru. Nezmeškáte tak žádné aktuální novinky.

Rozesíláme pouze důležité informace. Nespamujeme!