pondělí 24. únor 2020 4:20
Registrace    

Konferencia Drevo, slama a hlina v trvalo udržateľnej výstavbe

Katedra drevených stavieb Drevárskej fakulty TU Zvolen sa orientuje na stavebnú oblasť zameranú na drevené konštrukcie, vrátane navrhovania stavebných konštrukcií, technológie výroby, statiky, stavebnej fyziky, priestorovej a stavebnej akustiky, vlastnosti konštrukčných materiálov, exteriérové a interiérové stavebné výrobky. Pedagógovia katedry zabezpečujú výuku študentov a katedra je garantom pre viaceré študijné programy v dennej a externej forme štúdia.

Pracovníci katedry sa venujú taktiež výskumu v spomínanej oblasti a v prípade potreby aj odbornému poradenstvu, úzko spolupracujú s domácimi a zahraničnými partnermi z akademického a komerčného prostredia. Logickým vyústením ich snaženia je usporadúvanie odborných podujatí, ktorými chcú v spolupráci s renomovanými externými spolupracovníkmi sprostredkovať najnovšie poznatky v danom odbore pre všetkých, ktorí sa o ne zaujímajú.

Najnovším podujatím je pripravovaná jednodňová konferencia, pripravovaná na 25. novembra 2019 na TU vo Zvolene: „Drevo, slama a hlina v trvalo udržateľnej výstavbe“.

„Nie je to utópia ani rozprávka, hoci sa bratia Grimmovci snažili presvedčiť všetkých čitateľov, že jedine kamenný dom ochráni jeho obyvateľov pred poveternostnými vplyvmi a poskytne komfort bývania. Ale slama, hlina a drevo zažívajú v dnešných časoch renesanciu v stavebníctve v tzv. ekologických a prírode blízkych stavbách. Najnovšie trendy a stavebné postupy dávajú za pravdu všetkým, ktorí sa o podobné konštrukčné systémy zaujímajú a používajú ich v praxi,“ hovorí prof. Ing. Jozef Štefko, PhD., vedúci Katedry drevených stavieb Drevárskej fakulty TU Zvolen.

Preto v panelových prednáškach dostanú priestor odborníci, ktorí sa roky tejto téme venujú – Mgr. art. Bjørn Kierulf (Architektonický ateliér Createrra: prefabrikáty EcoCocon), Mgr. Michal Zibrin (Organica: slamonosné domy), Mgr. Ľubica Gulašová (Arterre: hlinené omietky) a prof. Ing. Jozef Štefko, PhD. (drevostavby – energia – udržateľnosť). Podiel stavieb, predovšetkým rodinných domov, ktoré sa na Slovensku ročne postavia a odovzdajú do užívania a sú postavené na báze dreva s využitím aj slamy a hliny, kontinuálne rastie a predstavuje potenciál, ktorý môže osloviť vidiecke obyvateľstvo, ale hodí sa aj do veľkých mestských celkov.

„Je dôležité, aby sa so všetkými konštrukčnými systémami oboznámili aj naši študenti, ktorí v budúcnosti môžu pôsobiť nielen ako praktickí stavitelia, ale budú môcť využiť tieto vedomosti aj v projekcii či plánovaní reálnych domov. V súvislosti so sprísnením noriem na dosiahnutie energetickej nezávislosti s využitím moderných stavebných postupov a technológií je to o to dôležitejšie,“ uzatvára profesor Štefko.

Vstup na konferenciu je voľný po on-line registrácii TU.

 

Odborný časopis na podporu dřevařské a nábytkářské výroby.

Zásady zpracování osobních údajů

Newsletter

Přihlaste se pro příjem newsletteru. Nezmeškáte tak žádné aktuální novinky.

Rozesíláme pouze důležité informace. Nespamujeme!