středa 21. srpen 2019 8:20
Registrace    

Otvárame 20. ročník vydávania odborného drevárskeho periodika

Predplatitelia, odborní čitatelia, študenti stredných a vysokých škôl drevárskeho, dizajnérskeho a drevo-stavbárskeho zamerania dostávajú v týchto dňoch do rúk prvé číslo časopisu Drevársky magazín jubilejného 20. ročníka. Je to celkové 186. číslo, ktoré má 84 strán. Celkom to tvorí rozsah 14.666 strán. Edičný program na rok 2019 predpokladá, že júnové číslo bude 190. vo vydávaní a celkový rozsah periodika dosiahne 15.002 strán.

Odborné drevárske periodikum sme v SR začali vydávať v roku 2000. Prvé číslo Stolárskeho magazínu vyšlo v máji ako „mínus dvojka“, po „mínus jednotke“ nasledovalo úplne prvé číslo k odbornému drevárskemu veľtrhu Lignumexpo 2000 v Nitre. Tých prvých 5 čísiel 1. ročníka malo spolu 184 strán (priemer 36,8 strán).

Po overení koncepcie pristúpil vydavateľ časopisu Trendwood – twd k pravidelnému mesačnému vydávaniu časopisu Stolársky magazín. Ročne vyšlo 10 čísiel. Celkom v tejto I. etape vydávania (do 2003) vyšlo 35 čísiel v rozsahu 1664 strán.

Rozšírením záberu časopisu do Českej republiky vznikol Stolmag s mutáciou v češtine. V II. etape vydávania (2004 – 2010) mal časopis 70 čísiel so 6174 stranami.

Obsahové rozšírenie v roku 2011 so zameraním na celý drevársky a nábytkársky priemysel vyústilo do premenovania časopisu na Drevársky magazín. Počas tejto III. etapy vyšlo v 8 ročníkoch 80 čísiel v rozsahu 6744 strán.

Toto všetko naplnilo za 19 rokov 185 čísiel vydaných v rozsahu 14.582 strán (priemerne 78,9 strán v jednom vydaní).

 

počet čísiel

%

počet strán

%

Stolársky magazín

35

18,9

1664

11,4

Stolmag (SR + ČR)

70

37,8

6174

42,3

Drevmag

80

43,3

6744

46,3

spolu:

185

 

14.582

 

 

Odborný časopis na podporu dřevařské a nábytkářské výroby.

Zásady zpracování osobních údajů

Newsletter

Přihlaste se pro příjem newsletteru. Nezmeškáte tak žádné aktuální novinky.

Rozesíláme pouze důležité informace. Nespamujeme!