čtvrtek 21. únor 2019 16:10
Registrace    

Spoločné odborné vzdelávanie v regiónoch Ostrava a Žilina

Projekt INTERREG V-A SK-CZ zamerali na rozvoj stavebných a stolárskych odborov v prihraničných regiónoch. Do projektu sa zapojili Národný drevársky klaster ČR, Stredná škola stavebná a drevospracujúca Ostrava – Zábřeh a Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka Žilina. Prebieha od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019. Rozpočet 218.616 € pokrýva do výšky 85 % Európska únia.

Spoločného stretnutia sa 25. júna 2016 v Žiline zúčastnili pracovné tímy, ktoré viedli: hlavný manažér Národného drevárskeho klastra ČR Ing. Jan Poledník, riaditeľ SŠ stavebnej a drevospracujúcej Ostrava Ing. Jan Štursa  a riaditeľ SOŠ sv. Jozefa Robotníka Žilina Mgr. Igor Pecha.

Vzhľadom k tomu, že prihraničné regióny medzi Ostravou a Žilinou v podlesí Beskýd majú bohaté zásoby dreva a dlhodobé tradície v spracovaní tejto suroviny, rozšírili program o prípravu stredoškolákov formou ovládania moderného strojného vybavenia, softvéru pre navrhovanie stavieb, interiéru a nábytku vrátane kalkulácie cien, spotreby materiálu a generovania výrobných postupov, optimalizovania nárezových plánov.

Spoločná praktická výučba bude zameraná na rozvoj odbornej kvalifikácie žiakov. Ich zručnosti a schopnosti umožnia pripraviť tak, aby čo najviac vyhoveli požiadavkám zadávateľov práce v daných regiónoch.

Ilustračné foto


 

Odborný časopis na podporu dřevařské a nábytkářské výroby.

Zásady zpracování osobních údajů

Newsletter

Přihlaste se pro příjem newsletteru. Nezmeškáte tak žádné aktuální novinky.

Rozesíláme pouze důležité informace. Nespamujeme!